КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ СТАРШОЇ ЛАНКИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

  • Т.В. Бариш
Ключові слова: концептуальний аналіз, рівень мовленнєвої підготовки, формування лексичних умінь та навичок, соціокультурна змістова лінія

Анотація

Статтю присвячено доцільності та формам використання елементів
концептуального аналізу в процесі формування лексичних умінь та навичок
старшокласників

Посилання

1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. –
477 с.
2. Михайловская Г.А. О путях формирования культуроведческой компетенции учащихся//
Педагогічний альманах. – 2007. – Випуск 2. – С. 67-71.
3. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ruscorpora.ru/
4. Фисенко Т.И. Как реализовать принцип метапредметности в процессе обучения
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
76-80
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ