КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ІСТОРИЧНИХ ПОНЯТЬ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ

  • Ю.М. Косенко
Ключові слова: розумово відсталі учні, критерії оцінювання, історичні поняття

Анотація

У статті обґрунтовані основні критерії визначення сформованості історичних
понять у дітей з вадами інтелекту, висвітлені рівні засвоєння системи понять з курсу та їх
кількісні показники, запропонована формула визначення загального рівня сформованості
історичних понять в окремого учня з кожного завдання.

Посилання

1. Капустин А. И. Исследование уровня сформированности исторических понятий у учащихся
ІІ – V классов вспомагательной школы / А. И. Капустин // Дефектология.– 1989. – № 4. – С. 33
– 37.
2. Родименко І. М. Критерії оцінювання досягнень дітей у спеціальних навчальних закладах
(досвід Дніпропетровської області) / І. М. Родименко // Дефектологія. – 2003. – № 1. – С. 7 –
10.
3. Скиба М. Є. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти: [монографія] /
М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 219 с.
4. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – К.: Головна редакція УРЕ, 1985. –
968 с.
5. Тарасун В. В. Критерії оцінювання природничих знань дошкільників: теоретичне підґрунтя,
можливості, перспективи / В. В. Тарасун // Дефектологія. – 2002. – № 4. – С. 7 – 10.
6. Хохліна О. П. Визначення показників ефективності освітнього процесу в допоміжній школі /
О. П. Хохліна // Дефектологія. – 2003. – № 3. – С. 7 – 10.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
94-99
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ