ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ “МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ”

  • І.С. Чернецький
Ключові слова: освітнє середовище, навчальне середовище, засобове забезпечення, “Експериментарій

Анотація

Стаття присвячена опису процесу проектування навчальних середовищ
експериментальних досліджень учнів у контексті функціонування освітнього середовища
Національного центру “Мала академія наук України” на основі аналізу функціональних та
структурних компонентів позакласного освітнього середовища загалом. У статті
представлені структурні, функціональні компоненти діючого навчального середовища
“Експериментарій” та їх засобове забезпечення.

Посилання

1. Атаманчук П. С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності / П. С. Атаманчук. –
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут,
інформаційно-видавничий відділ, 1997. – 136 с.
132
2. Стрижак О. Є., Кальной С. П. Віртуальна школа МАН – платформа формування системи
знань для підтримки пізнавальної діяльності учнів в мережі Інтернет / О. Є. Стрижак,
С. П. Кальной // Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи:
матеріали наук.-практ. конф., Тернопіль, 24-26 черв. 2009р. – К.: ТОВ “Інформаційні
системи”, 2009. – С. 229– 237.
3. Цимбалару А. Д. Компонентно-структурний аналіз поняття “освітній простір” [Електронний
ресурс] /А. Д. Цимбалару // Режим доступу: www.rusnauka.com/.../23997.doc.htm.
4. Чернецький І. С. Системи цифрової обробки відеозображень як сучасний елемент фізичного
освітнього середовища / І. С. Чернецький // Дидактика фізики і підручники фізики
(астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти: збірник наукових
праць Кам’янець-Подільського державного університету. – Кам’янець-Подільський:
Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2007. –
С. 109–111. – (Серія педагогічна; вип. 13).
5. Чернецький І. С. Сучасне фізичне освітнє середовище. Методика використання систем відеоаналізу для лабораторного практикуму / П.С. Атаманчук, І. С. Чернецький // Збірник наукових
праць. Педагогічні науки. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 369–374. – (вип. 47).
6. Чернецький І. С. Навчальне середовище як фактор сприяння самостійній пізнавальній
діяльності з фізики / С. М. Мєняйлов, І. А. Сліпухіна, І. С. Чернецький // Проектування
освітніх середовищ як методична проблема: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Херсон,
16–19 вересня 2008 р. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 49–51.
7. Чернецький І. С. Фрактальний контекст проектування освітнього середовища позашкільних
досліджень учнів з фізики та астрономії / І. С. Чернецький // Професіоналізм педагога в
контексті Європейського вибору України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Ялта, 22-23
вересня 2009р. – Ялта: РВВ КГУ, 2009. – С. 45–51. – (у 4кн., 3кн.).
8. Чернецький І. С. Інформаційно-технологічна складова освітнього середовища позакласних
досліджень з фізики та астрономії / І. С. Чернецький // Наукові записки. – Кіровоград:
РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2009. – С. 279–283. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 82,
ІІ ч.).
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
127-132
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ