КАЗКА – НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

  • Т.Ф. Юркова
Ключові слова: казка, підлітки, екологічні цінності, ставлення до природи, природне середовище

Анотація

У статті висвітлено особистісно орієнтовані підходи до взаємин школярів із
природою, побудовані на суб’єктних ставленнях у системі “педагог-підліток”, “підліток-
158
підліток”, “підліток-природа”. Проаналізовано доцільність використання екологічних казок
під час вивчення дисциплін природничого й гуманітарного циклів.

Посилання

1. Буряк С.В. Управлінська діяльність в організації спільних зусиль з громадськими
організаціями в справі екологічної освіти та виховання школярів // Взаємодія школи та
громадських екологічних організацій у вихованні ціннісного ставлення школярів до природи:
Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – С. 24.
2. Іваненко О.Д. Твори в п’яти томах. – К.: Веселка, 1984 – Т. 1: Казки. Для молодших школярів
– 286 с.
3. Киличенко Л.М. Українська дитяча література: Навч. посібник. – К.: Вища шк. Головне видво, 1988. – С. 202 – 206.
4. Пустовіт Г.П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у
позашкільних навчальних закладах: Монографія – К. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 540 с.
5. Пустовіт Н.А. Технології виховання у школярів ціннісного ставлення до природи // Взаємодія
школи та громадських екологічних організацій у вихованні ціннісного ставлення школярів до
162
природи: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: Центр екологічної освіти та інформації,
2004. – С. 27.
6. Сухомлинський В.О. // Вибр. твори: В 5т. – К.: Рад.школа, 1977. – Т.1. – С.520-532.
7. Сухомлинський В.О. Методика виховання коллективу // Вибр.твори: В 5т. – К.: Радянська
школа, 1976. – Т.1. – С. 209 – 400.
8. Сухомлинський В.О. Чиста криниця: Казки, оповідання, етюди: Для сімей. читання / худож.
оформ. Н.В. Сосніної; Упоряд. О.В. Сухомлинська; Передм. Д.С. Чередниченка. – К.: Веселка,
1993. – 287 с.
9. Ушинський К.Д. Твори: В 6 т. – К.: Радянська школа, 1954. – Т.2. – С.428.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
157-162
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ