ІСТОРИКО-ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • М.В. Дідовик
  • С.М. Рибак
Ключові слова: історія фізики, професійна підготовка учителів фізики

Анотація

Детально простежено кількісне наповнення підручників з фізики для СЗШ і ВНЗ
історичними матеріалами. Сформульовані відповідні висновки та рекомендації з
використання історизмів у навчальному процесі.

Посилання

1. Андріанов В. М. Елемени історизму в розділі “Квантова фізика” в курсі “Загальна фізика”
педвузу / В. М. Андріанов // Наукові записки. Серія “Фізика і математика”. ВДПУ, 2002. –
Вип.1. – С.188-199.
2. Головко М. Оновлення змісту шкільної фізичної освіти з використанням матеріалів з історії
вітчизняної науки / М. Головко // Фізика та астрономія в школі. – 2000. – № 1. – С. 12–16.
3. Заремба В. С., Величко С. П. Использование исторического материала при изучении
волновых свойств света /В. С. Заремба, С. П. Величко// Физика в школе. – 1991. –№1. – С. 40-
42.
4. Клименко Л. Роль історизму в посиленні гуманістичної спрямованості шкільної фізики /
Л. Клименко // Фізика та астрономія в школі. – 1999. – №2. – С.140–150.
5. Коржев А. В. Исторический материал на уроке физики / А. В. Коржев // Веч. сред. шк. – 1993.
– №5. –С.43-48.
6. Мощанский В. Н., Савельева Е. В. История физики в средней школе / В. Н. Мощанский,
Е. В. Савельева. – М.: Просвещение, 1981. – 2005 с.
7. Сергієнко В. П. Інтеграція фундаментальності та професійної спрямованості курсу загальної
фізики у підготовці сучасного вчителя: Монографія / В. П. Сергієнко.– К.: НПУ, 2004. – 382 с.
8. Щербаков Р. Н. Ціннісні аспекти навчання і виховання на уроках фізики / Р. Н. Щербаков. –
К.: Вища освіта, 1998. – С.64-65.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
226-232
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ