АНГЛІЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ЗА ОДНОРІЧНИМИ ПРОГРАМАМИ PGCE

  • Ю.В. Кіщенко
Ключові слова: тьютор, ментор, рефлексуючий практик, професійний цикл, професійна компетенція

Анотація

Статтю присвячено аналізу досвіду організаційно-методичного забезпечення процесу
оволодіння майбутніми вчителями основами педагогічної майстерності у вищих навчальних
закладах Англії та Уельсу.

Посилання

1. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності. –
К.: Вища школа, 1997. – 180 с.
2. Primary PGCE course handbook. – Bedford: De Montfort University Press, 2011. – 81 p.
3. Secondary PGCE course handbook. – Bedford: De Montfort University Press, 2011. – 117p.
4. Universities Council for the education of teachers. А survey of students completing university
courses of initial training for the teaching profession in 2011. – London: UCET, 2011. – 230 p.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
243-250
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ