ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ФУНДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • М.М. Ковтонюк
Ключові слова: принцип фундування, спіраль фундування, навчальна математична дисципліна, базові навчальні елементи шкільної математики

Анотація

Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена необхідністю
оптимізації змістових ліній кожної математичної дисципліни у вищому навчальному закладі
і виокремлення у них фундаментального ядра. Пропонується моделювати зміст
математичної дисципліни на основі базових навчальних елементів шкільної математики
(вихідні об’єкти фундування) з наступним їх теоретичним узагальненням, практичним
застосуванням і методичним обґрунтуванням (спіраль фундування).

Посилання

1. Михалін Г. О. Професійна підготовка вчителя математики у процесі навчання математичного
аналізу / Г. О. Михалін. – Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 320 с.
2. Мордкович А.Г. Профессионально-педагогическая направленность специальной подготовки
учителя математики в педагогическом институте: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02 /
Александр Григорьевич Мордкович. – М.: АПН СССР, 1987. – 355 с.
3. Смирнов Е. И. Дидактическая система математического образования студентов
педагогических вузов: дис. … доктора пед. наук: 13.00.08 / Евгений Иванович Смирнов. –
Ярославль, 1998. – 360 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
250-256
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ