ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ У СТУДЕНТСЬКОМУ ТЕАТРІ

  • Л.І. Лимаренко
Ключові слова: психофізіологічні аспекти, тренінгова робота, студентський театр.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання психофізіологічних аспектів у тренінговій
роботі зі студентськими театрами вищих навчальних закладів. Автор зосереджує увагу на
обов’язковому врахуванні фізичних і психологічних особливостей студента у процесі
проведення тренінгових занять

Посилання

1. Валобцев В.А., Скляр И.Г. Методы экспериментального исследования К.С. Станиславского
сценич. творч. актера /В.А. Валобцев, И.Г. Скляр // Вестник Моск. гос. ун-та культуры и искв. – 2003. – №4. – С. 92-103.
2. Гиппиус С.В. Актёрский тренинг. Гимнастика чувств / Сергей Гиппиус. – СПб.: ПраймЕВРОЗНАК, 2009. – 377 с.
3. Дружкин Ю.С. Психотехника художественной деятельности: Арт-тренинг / Ю.С. Дружкин.
[Електронний ресурс]. – М., 2001. – Режим доступу: http://drusus.narod.ru/artbook.htm.
4. Коньков А.М. Студент і його потреби / А.М. Коньков. – Херсон: Айлант, 2012. – С. 5.
5. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии / А.Р. Лурия. – М., 2003. – 384 с.
6. Поламишев А.М. Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы / А.М. Поламишев. – М.:
Просвещение, 1982. – 224 с. [Захава Б.Е. Мастерство актера и режисера /Б.Е. Захава. – М.:
Просвещение, 1973. – 287 с.
7. Станиславский К.С. Начало сезона / К.С. Станиславский // Статьи, речи, беседы. – М, 1953. –
327 с.
8. Станиславский К.С. Работа актера над ролью / Константин Сергеевич Станиславский – М.:
АСТ, 2010. – 480 с.
9. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. М.А. Чехов О технике актёра /
К.С. Станиславский, М.А. Чехов. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007. – 490 с.70]
10. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 218 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
274-278
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ