АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • С.О. Подласов
  • О.В. Матвійчук
Ключові слова: наступність навчання з фізики, поточний контроль навчальної діяльності студентів, тестові завдання, латентно-структурний аналіз

Анотація

У статті викладено результати статистичного аналізу тестових завдань для
поточного контролю навчальної діяльності студенів. Показано, що використання
параметрів, які визначаються на основі латентно-структурного аналізу, дозволяють
формувати тести запланованого рівня складності.

Посилання

1. Подласов С.О., Бригінець В.П. Аналіз якості системи тестових завдань з курсу загальної
фізики // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – №12 (225). – 2012. –
С.94 – 98.
2. Rasch G. Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. Copenhagen: Danish
Institute for Educational Research. – 1960. – 126 p.
3. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное
пособие. – М.: Логос, 2002. – 432 с: ил.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
287-291
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ