ТИПОЛОГІЯ МЕДІАТЕКСТІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • К. С. Курган
Ключові слова: медіаосвіта, медіатекст, масова комунікація, медіаграмотність

Анотація

У статті порушено проблему типології медіатекстів у контексті формування
медіаграмотності студентів, розглянутої як здатність ефективно взаємодіяти з
потоками інформації в сучасному медіарозвиненому суспільстві.

Посилання

1. Бакулев Г. П. Новые медиа: теория и практика / Г. П. Бакулев. – М.: Изд-во КЛМ, 2008. –
137с.
397
2. Добросклонская Т. Г. Медиатекст: теория и методы / Т. Г. Добросклонская // Вестник
Московского университета. Серия: Журналистика. – М., 2005.-№2. – С. 28-34.
3. Засурский Я. Н. Колонка редактора: медиатекст в контексте конвергенции / Я. Н. Засурский //
Вестник Московского университета. Серия: Журналистика. – М., 2005. – №2. – С. 6-7.
4. Казак М. Ю. Медиатекст: сущностные и типологические свойства [электронный ресурс] /
М. Ю. Казак // Глобальный медиажурнал. – Том 2. – Вып.1 – Режим доступа: http://www. gmj.
sfedu. ru / v2il/ v2il_kazak.htm
5. Онкович Ганна. Віртуальний інтегрований простір знань і засоби освіти / Г. Онкович //
Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Полтава, 2010. – Вип.2. – С.10-15.
6. Прозоров В. В. Власть современной журналистики или СМИ наяву / В. В. Прозоров. Саратов:
Издательство СГУ, 2004. – 240с.
7. Чичерина Н. В. Типология медиатекстов как основа формирования медиаграмотности /
Н. В. Чичерина // Известия Российского государственного педагогического университета
имени А. И. Герцена. Серия: Общественные науки (философия, языкознание,
литературоведенье, культурология, экономика, право, история, социология, педагогика,
психология). – С.-Пб, 2007. – №9 (47). – С. 159-166.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
394-397
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ