ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

  • А.Л. Швидкий
  • Д.Б. Мехед
  • О.Б. Мехед
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, вища школа, психологічні особливості

Анотація

Робота присвячена аналізу психологічних особливостей учасників освітнього процесу,
які необхідно враховувати при застосуванні інформаційних технологій в роботі вищої школи
для досягнення оптимальних умов розвитку мотивації студентів і творчого характеру
учбової діяльності.

Посилання

1. Беспалов П. В. Компьютерная компетентность в контексте личностно ориентированного
обучения / П. В. Беспалов // Педагогика, 2003. – № 4. – С. 41-45.
2. Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики: Посібник для вчителів / М. І. Жалдак. – К.:
Техніка, 1997. – 304 с.
3. Илькевич В. М. Компьютерные обучающие программы на иностранном языке как средство
формирования мотивационной сферы курсанта в процессе преподавания специальных
дисциплин / В. М. Илькевич: дис. ... канд. пед. наук. – Пермь, 2000. – 120 с.
4. Коротков A. M. Основные направления учебной деятельности в компьютерной среде /
А. М. Коротков // Наука и школа. – 2003. – №6. – С. 42 – 46.
5. Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі
підготовки студентів математичних спеціальностей / О. В. Співаковський. – Херсон: Айлант,
2003. – 215 с.
6. Співаковський О. В. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи:
предметно-орієнтований підхід / О. В. Співаковський, М. С. Львов, Г. М. Кравцов та ін. //
Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – №2 (20). – С. 17-21.
7. Шарко В. Д. Методологічні засади сучасного уроку: посібник для студентів, керівників шкіл,
вчителів, працівників післядипломної освіти / В. Д. Шарко. – Херсон: Вид-во ХНТУ, 2009. –
120 с.
8. Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании
филологических дисциплин [Електронний ресурс]. – Режим доступа:
– Загол. з екрану. – Мова рос.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
401-406
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ