ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ В ПЕРЕДОВИХ УНІВЕРСИТЕТАХ КИТАЮ

Ключові слова: фахівець у галузі медицини, медична етика, магістерська підготовка, вища медична освіта в Китаї, професійна компетентність лікаря

Анотація

У статті досліджено питання викладання медичної етики у провідних університетах Китаю та вияв- лено, що курси з медичної етики у навчанні лікарів є нововведенням для китайських медичних ЗВО. З огляду на різні культурні традиції дослідники китайської медичної етики дотримуються суперечли- вих думок щодо наукової важливості та практичної необхідності медичної етики та біоетики. У дослі- дженні обґрунтовано, що освіта з медичної етики в Китаї поступово адаптувала досвід передових кра- їн, таких як США та Велика Британія, щодо викладання етики. Зараз Китай на стадії обговорення того, як розвивати власну традиційну етику за умов глобалізації. Встановлено, що у програмі магістрів у галузі медицини формування етичних знань є обов’язковим. Навчання медичної етики відбувається не лише в університетах – це процес, що триває упродовж життя. Студент узагальнює результати своїх зусиль, поєднуючи відображення морального почуття, навчання та керівництво з боку влади. У статті проаналізовано методи та зміст викладання медичної етики, які включають відповідний культурний, соціальний та особистий розвиток, і виховання магістра у галузі медицини в університетах Китаю. Китайський студент-медик привносить у свій унікальний набір моральних переживань досвід розпові- дей про соціальне життя та моральні концепції пацієнтів, яких лікує. Викладання етики в медичних університетах є відносно новим напрямом медичної освіти в Китаї, навчальні програми з етики мають різні рівні розвитку. З метою визначення особливостей у змісті навчаль- них програм, у методах викладання та навчання, у формах оцінювання та якості викладання етики у ЗВО Китаю вивчалася етична освіта в декількох провідних медичних університетах КНР: Медичній школі Уханьського університету (Wuhan University School of Medicine), Гуанчжоуському медичному університе- ті (Guangzhou Medical University) та Медичній школі Пекінського університету (Peking University School of Medicine). У процесі наукового дослідження питання викладання етики в університетах країни вияв- лено, що медична етика протягом певного часу входила до обов’язкового курсу навчальних дисциплін із тенденцією до наголошення на правильному ідеологічному мисленні майбутніх медиків.

Посилання

1. Cheng H. A Critical Review of Chinese Theoretical Research on Moral Education Since 2000. ECNU Review of Education. 2020. Vol. 2. Issue 4. P. 561–580. URL: https://journals.sagepub.com/doi/ full/10.1177/2096531119886490 doi: 10.1177/2096531119886490 (дата звернення: 03.11.2020).
2. Doering O. Teaching Medical Ethics in China. Cultural, Social and Ethical Issues. Eubios Ethics Institute. Asian Bioethics in the 21st Century. 2003. URL: https://www.eubios.info/ABC4/abc4255.htm (дата звернення: 03.11.2020).
3. Qiao Y.Q., Shen J., Liang X., Ding S., Chen F. Y., Shao L., Zheng Q., Ran Z.H. Using cognitive theory to facilitate medical education. BMC Medical Education. 2014. Vol. 14. № 79. URL: https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6920-14-79#citeas Doi: 10.1186/1472-6920-14-79 (дата звернення: 03.11.2020).
4. Ren X., Yin J., Wang B., Schwarz M.R. A descriptive analysis of medical education in China. Medical Teacher. 2009. Vol. 30. Issue 7. P. 667–672 URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01421590802155100?scroll=top&needAccess=true Doi: 10.1080/01421590802155100 (дата звернення: 03.11.2020).
5. Sherer R., Dong H., Cong Y., Wan J., Chen H., Wang Y., Ma Z., Cooper B., Jiang I., Roth H., Siegler M. Medical ethics education in China: Lessons from three schools. Education for Health. Change in Learning & Practice. 2017. Vol. 30. Issue 1. P. 35–43. URL: https://www.educationforhealth.net/article.asp?issn=1357-6283;year=2017; volume=30;issue=1;spage=35;epage=43;aulast=Sherer Doi: 10.4103/1357-6283.210501 (дата звернення: 03.11.2020).
6. Wang H., Wang X. Medical Ethics Education in China. Bioethics Education in a Global Perspective. 2015. Vol. 4. P. 81–92. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7123482/ Doi: 10.1007/978-94-017-9232-5_7 (дата звернення: 03.11.2020).
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
61-64
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ