ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

  • Є.В. Долинський
Ключові слова: ринок перекладацьких послуг, інформаційно-комунікаційні технології, рофесійна підготовка майбутніх перекладачів

Анотація

У статті характеризується вплив інформаційно-комунікаційних технологій на ринок перекладацьких послуг. Здійснено спробу описати сучасний ринок перекладів, який можна назвати глобальним, децен- тралізованим, спеціалізованим, динамічним, віртуальним і вимогливим. Однією з проблем сучасної професійної підготовки майбутнього перекладача є інтеграція необхідних комп’ютерних знань у лінгві- стичну підготовку під час вивчення профільних дисциплін. Визначено, що освітня програма підготовки повинна містити курси, що допомагають отримати навички роботи з документами, специфічною термі- нологією, комп’ютерного редагування, роботи з науковими базами і довідниками.

Посилання

1. Archer, J. 2002. Internationalisation, technology and translation. Perspectives. Studies in Translatology 10. – Р. 87-117.
2. Askehave I. 2000. The Internet for teaching translation. Perspectives. Studies in Translatology 8. – Р. 135-143.
3. Caminade, M. & Pym, Anthony. 1998. TranslatorTraining Institutions. In: Routledge Encyclopedia of Translation Studies. M. Baker (ed). London & New York:
Routledge. – Р. 280-285.
4. Gabr, Moustafa. 2001. Toward a model approach to translation curriculum development. Translation Journal 5(2). Access mode: accurapid.com/journal/16edu.
htm (April 2004).
5. Gouadec, Daniel. 2000. Notes on translator training (replies to a questionnaire). In: International Symposium on Innovation in Translator and Interpreter Training.
Intercultural Studies Group. Access mode: fut.es/~apym/symp/gouadec.html (May 2004).
6. Mayoral, Roberto. 2000. Notes on translator training (replies to a questionnaire). In: International Symposium on Innovation in Translator and Interpreter Training.
Intercultural Studies Group. Access mode: fut.es/~apym/symp/mayoral.html (May 2004).
7. Pym, Anthony. 2001. E-learning and translator training. In: Translator Training and ELearning. An Online Symposium. Intercultural Studies Group. Access mode:
fut.es/~apym/elearning/index.htm (October 2004).
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
22-25
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ