ОРГАНІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

  • Тетяна Анатоліївна Швець
Ключові слова: мовленнєво-ігрова діяльність, освітній процес, розвиток мовлення, організація освітньої діяльності, заклад дошкільної освіти, дошкільна лінгводидактика.

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні особливостей організації мовленнєво-ігрової діяльності здобувачів дошкільної освіти в контексті розвитку мовлення особистості дитини. Методи дослідження: теоретичне дослідження та аналіз наукової літератури з проблеми вивчення, узагальнення педагогічного досвіду, аналіз результатів освітньої діяльності здобувачів дошкільної освіті, метод експертних оцінок, спостереження, аналіз освітнього процесу. Результати. Зазначено, що мовленнєво-ігрова діяльність здобувачів дошкільної освіти реалізується у вигляді ігор-занять, під час яких педагог застосовує різноманітні види діяльності. Проаналізовано, що під час організації зазначеного виду діяльності дошкільників застосовуються різноманітні ігрові методи та прийоми освітньої діяльності: ігрові діалоги, дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові, народні ігри, ігрові мовленнєві ситуації, тощо. Також під час мовленнєвого спілкування застосовується мовлення у різноманітних видах діяльності: пізнавальній, художній, театралізованій. У подальшому це сприяє розвитку мовлення та застосування різних одиниць мови у повсякденній діяльності здобувачів дошкільної освіти. У статті зазначено, що у відповідності з педагогічною наукою можна стверджувати, що мовленнєво-ігрова діяльність здобувачів дошкільної освіти є освітньою взаємодією учасників освітнього процесу, основою якої є розвиток мовлення у здобувачів дошкільної освіти засобами гри. Висновки. У мовленнєво-ігровій діяльності застосовуються різні ігрові методи організації освітньої діяльності дітей дошкільного віку. Проаналізовано, що в процесі ігрової діяльності здобувач дошкільної освіти розкриває власні риси характеру, інтелектуальні та психологічні здібності. У працях сучасних науковців психолого-педагогічної науки питання розвитку мови здобувачів дошкільної освіти було і залишається актуальним, а ігрова діяльність виступає головним засобом розвитку. У статті розкриті принципи мовленнєво-ігрової діяльності здобувачів дошкільної освіти, а саме: поєднання в діяльності здобувача дошкільної освіти компонентів гри та навчання та поетапний перехід від ігор – забав – за допомогою гри – завдання – до пізнавальної діяльності; поступове ускладнення освітнього завдання та умов гри; підвищення розумової активності здобувача дошкільної освіти у вирішенні запропонованих завдань; єдність освітніх і виховних впливів. Наголошено, що ігрова діяльність – один із найкращих засобів розвитку мовлення та мислення здобувачів дошкільної освіти. Вона сприяє розвитку в дошкільників почуття радості, задоволення, а ці почуття є головними засобами, що сприяють стимулюванню активного сприйняття мови та самостійної мовленнєвої активність дітей.

Посилання

1. Алексєєнко-Лємовська Л.В. Розвиток творчості в дітей середнього дошкільного віку в театрально-ігровій діяльності. Дошкільна освіта. 2018. № 1(19). C. 33–36.
2. Базовий компонент дошкільної освіти. Практика управління дошкільним закладом. 2021. № 11.
3. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови : підручник. Київ : Вища шк., 2007. 542 с.
4. Бурова А. Організація ігор-драматизацій з дітьми старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2011. № 9. С. 51–58.
5. Гавриш Н. Мовлення дитини. Упроваджуємо оновлений Базовий компонент дошкільної освіти. Специфіка занять. Методи, прийоми та засоби формування мовленнєвої компетентності дошкільників. Позиція дорослого у спілкуванні з дітьми. Дошкільне виховання. 2021. № 3. С. 3–8.
6. Іншаков А.Є. Діяльнісний підхід до організації словникової роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2015. Вип. 44. С. 203–208.
7. Мозгова М. Паличка-виручалочка для розвитку мовлення: використання ігор під час розвитку мовлення дітей. Дитячий садок. 2011. № 38. С. 3–31.
8. Полєвікова О., Швець Т. Витоки словоцентризму мовної освіти дітей 5-7 років в історії зарубіжної педагогічної думки. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2019. Вип. 87. С. 40–45.
9. Полєвікова О.Б., Швець Т.А. Інтегровані заняття із пріоритетом мовленнєвої діяльності. Молодший дошкільний вік. І півріччя. Харків : Вид. група «Основа», 2018. 123 с.
10. Полєвікова О.Б., Швець Т.А. Інтегровані заняття із пріоритетом мовленнєвої діяльності. Молодший дошкільний вік. ІІ півріччя. Харків : Вид. група «Основа», 2018. 127 с.
11. Скоморовська І. Використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх вихователів ДНЗ. Освітній простір. 2017. № 11. С. 104–109. URL: http://journals.pnu.edu.ua/index.php/esu/article/ view/2362/2430
12. Швець Т.А. Проблема підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в контексті професійної майстерності. Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość, Tom 5, R. Kordonski, A. Kordonska, D. Kamilewicz-Rucińska (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów- Olsztyn 2017, 426 с., авт.: s. 368–379. URL: https://www. academia.edu/34865507/Transformacja_środowiska_ międzynarodowego_i_jego_wielowymiarowość_Tom_5_ Документи_з_історії_українських_заповідників_в_ архівних_фондах_установ_НАН_України.
13. Швець Т.А. Професійна підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти: Аналіз дефініцій. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. Czech Republic, Karlovy Vary : Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv : MCNIP, 2018. С. 366–375. URL: https:// dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/18579/1/ ADVANCES_OF_SCIENCE_28.09.18.pdf.
14. Adamson L., Bakeman R., Deckner D., Nelson B. From Interactions to Conversations: The Development of Joint Engagement During Early Childhood. Child Dev. 2014. 941–955. 10.1111/cdev.12189.
15. Christ T., Wang X. C. Bridging the vocabulary gap: What the research tells us about vocabulary instruction the early childhood. Young Children. 2010. Р. 84–91. 16. Grøver V. “Fostering vocabulary in early childhood education,” in The Routledge international handbook of early literacy education: A contemporary guide to literacy teaching and interventions in a global context, eds Kucirkova N., Snow C. E., Grøver V., McBride C. London : Routledge, 2017. Р. 284–294. 10.4324/9781315766027-26.
17. Hansen J. E., Broekhuizen M. L. Quality of the Language- Learning Environment and Vocabulary Development in Early Childhood. Scand. J. Educ. Res. 2020:1705894. 10.1080/00313831.2019.1705894.
Опубліковано
2022-09-28
Сторінки
25-29
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ