Опубліковано: 2022-09-28

СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ