ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЇ ПРИХИЛЬНОСТІ ЯК МЕТОДУ ВИХОВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ОСВІТНЬО-ВИХОВНІЙ ПРАКТИЦІ

Ключові слова: теорія прив’язаності, типи прихильності, взаємоповага, принцип присутності, принцип чутливості

Анотація

Стаття розкриває основні принципи та підходи психології прихильності в європейській освітній і виховній практиці. Визначено поняття прив’язаності як тісного зв’язку дитини зі значущим дорослим або дорослими, термін уведено Джоуном Боулбі. Наведено основні ідеї німецьких дослідників стосовно теорії прихильності. А саме визначено думку Свена Фукса стосовно впливу на формування особистості дитини навколишньої соціальної та політичної системи. Діти переносять те, що пережили в дитинстві, у своє майбутнє, це стосується травм, страхів, очікувань, стереотипів тощо. Наведено важливу теорію прихильності доктора Карла Бриша, спеціаліста в галузі дитячої та юнацької психіатрії, і його роботу «Прихильність і психосоматика», де підкреслюється цінність стабільних стосунків з батьками та вихователями як центральний захисний чинник для стабільної імунної душевної системи та тіла. У статті постає вічне питання стосовно стратегій виховання, а саме: що є найбільш ефективним у розвитку та становленні гармонійно розвиненої особистості дитини – авторитарна модель виховання чи ліберальний стиль із цілковитою свободою дій та інтересів дітей. На це питання натепер чіткої відповіді немає. Наведено основні види прив’язаності, а саме надійний, уникливий, дезорганізований, тривожно-амбівалентний типи. Спосіб поведінки батьків формує тип прив’язаності. Підкреслено думку про те, що прихильність необхідна для розвитку людини. Наведено основні «три кити», на яких має будуватися родина, щоб у дитини сформувався надійний тип прив’язаності, це: взаємоповага, чіткі правила, принцип поведінки – дорослі заодно. У заключній частині статті розглянуто основні принципи побудови комфортного й ефективного середовища для дітей в освітньо-виховному контексті: принцип присутності, важливість зорового контакту, принцип віддзеркалення та чутливості, вербальний, емоційний, ресурсно-орієнтований резонанс, принцип готовності допомогти, відновлення одностайності.

Посилання

1. Scherwath Corrina. Liebe Lasst Gehirne wachsen Wie Bindungsbeziehungen Kinder in ihrer Entwicklung starken. Ratgeber fur Erzieherinnen in Krippe, Kita und Ganztag. Verlag an der Ruhr 2021. ISBN 978-3-8346-5274-4.
2. Fuchs S. Die Kindheit ist politisch! Kriege, Terror, Extremismus, Dictaturen und Gewalt als Folge destructiver Kindheitserfahrungen. Heidelberg : Mattes, 2019.
3. Bueb B. Lob der Disziplin. Eine Streitschrift. 6., Unverand. Aufl. Berlin : Ullstein, 2012. (Erstaufl. 2006).
4. Schmid M. Erziehungstratgeber und Erziehungswissenschaft. Zur Theorie-Praxis-Problematik popularpadagogischer Schriften. Bad Helbrunn : Klinkhardt, 2011. [Zugriff; 29.08.2020].
5. Батьківські навички. Робочий зошит. Підтримка дітей у подоланні стресів. UNICEF. URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/13036/file/% (дата звернення: 01.11.2023).
6. Juul J., Jensen H. Vom Gehorsam zur Verantwortung. Fur eine neue Erziehungskultur. 4., unverand. Aufl. Weinheim : Beltz , 2012. (Original 2002).
7. Berk L.E. Entwicklungspsychologie. 7., actual. Aufl. Halbergmos : Pear-sons, 2020. (engl. Original 2018).
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
16-21
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ