ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: функції вчителя, дистанційна освіта, фахові компетентності педагога

Анотація

Мета дослідження полягає в аналізі й обґрунтуванні фахових компетентностей учителя в умовах трансформації його функціональних обов’язків, зумовлених екстреним переходом до дистанційних форм освіти. Методи. Для отримання достовірної інформації нами застосовані методи аналізу й узагальнення інформації, класифікації отриманих теоретичних результатів для конкретизації основних понять дослідження. Спостереження надало можливість виокремити позитивні аспекти трансформації основних функцій сучасного вчителя. Результати. У статті обґрунтовано ключові причини, що визначають необхідність трансформації функцій учителя: технологічний прогрес, оновлення змісту, гнучкість та індивідуалізацію освітнього процесу, розвиток цифрових навичок і підтримку соціально-емоційного розвитку всіх суб’єктів освіти. Результати екстреного переходу української системи освіти на дистанційне та змішане навчання аналізуються з педагогічного, психологічного, соціального, економічного й інших поглядів. Це дає змогу виокремити деякі наслідки такого переходу, як позитивні, так і негативні. З метою вивчення суб’єктивного ставлення вчителів до педагогічної діяльності в нових умовах і усвідомлення тих викликів, які сприяють оновленню їхніх функцій, нами розроблено й організовано анкетування вчителів початкових класів. Аналіз результатів дозволив, по-перше, виокремити оновлені функції педагогів (навчальну, виховну, адміністратора навчальної системи, розробника курсу, організатора, модератора, самоосвітню), по-друге, виявити основні проблеми, з якими стикаються вчителі-практики. До них респонденти віднесли значні часові навантаження з огляду на трансформацію освітнього контенту в цифровий формат; зниження навчальної мотивації здобувачів через відсутність традиційних соціальних механізмів групової роботи; ускладнення добору різнорівневих практичних вправ для опанування змісту навчального матеріалу; перегляд норм і форм домашнього завдання з метою мінімізації онлайн-часу; проблеми емпатії та впливу вчителя на особистість учня через відсутність фізичного контакту. Висновки. Функції вчителя змінюються в умовах дистанційної освіти, цей процес потребує наукового обґрунтування, створення моделі трансформації функцій учителя в умовах дистанційної освіти та пошуку ефективних шляхів її реалізації, конкретних методичних рекомендацій для органічного поєднання традиційних основ педагогіки та сучасних вимог цифрового суспільства.

Посилання

1. Андрос М. Тьютор в дистанційному навчанні: інформаційно-комунікаційний компонент підготовки. Virtus. 2021. № 52. С. 56–60. ISSN 2415-3133.
2. Голуб Н., Горошкіна О. Методи дистанційного навчання української мови. Український педагогічний журнал. 2023. № 4. С. 148–158. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-148-158.
3. Дорожко І., Туріщева Л. Алгоритм роботи вчителя під час дистанційного навчання. URL: https://kucprppkmr.od.gov.ua/algoritm-roboti-uchitelya-pid-chasdistantsijnogo-navchannya/ (дата звернення: 01.11.2023).
4. Єфіменко С. Нові професійні ролі сучасного педагога. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovopraktychnaonlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-vpryrodnychomatematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-2/10483-novi-profesiyniroli-suchasnoho-pedahoha (дата звернення: 01.11.2023).
5. Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні : наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2023 р. № 563. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0563729-23#Text (дата звернення: 01.11.2023).
6. Носовець Н. Роль і функції викладача в системі дистанційного навчання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 2017. Вип. 144. С. 90– 94.
7. Освіта України в умовах воєнного стану. Інноваційна та проєктна діяльність : науково-методичний збірник / за заг. ред. С. Шкарлета. Київ ; Чернівці : Букрек, 2022. 140 с.
8. Модифікація ролі вчителя в умовах дистанційного навчання / Є. Отц та ін. Міжнародний журнал нових технологій у навчанні (iJET). 2021. № 16 (21). С. 219–225. DOI: https://doi.org/10.3991/ijet.v16i21.25675.
9. Тьютор дистанційного та змішаного навчання : посібник / В. Кухаренко. Київ : Міленіум, 2019. 307 с.
10. Béziat Jacques. Tuteurs et tutorés sur le campus numérique FORSE. 2008. ffedutice-00312921f. URL: https://edutice.hal.science/edutice-00312921/file/Bziat_Eifad04.pdf (дата звернення: 01.11.2023).
11. The Role Position of Teachers in the Professionalization of the Educational Process in a Smart Environment / T. Gumennykova et al. Journal of Information Technology Management. 2021. Special Issue. P. 101–122.
12. Transformation to learning from a distance / David Taylor et al. MedEdPublish. 2020. № 9. DOI: https://doi.org/10.15694/mep.2020.000076.1.
13. Quintin J.-J. Accompagnement tutoral d’une formation collective via Internet. Analyse des effets de cinq modalités d’intervention tutorale sur l’apprentissage en groupes restreints: Doctorat de Sciences de l’Education. Grenoble : Université Stendhal, 2008. 368 р.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
55-60
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ