СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • О.М. Федорук
Ключові слова: документознавець, інформаційне середовище, освіта, ВНЗ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню специфіки підготовки документознавця в умовах інформаційного середовища. Актуалізовано питання ефективної та якісної підготовки майбутнього документознавця, а також акцентовано увагу на проблемах, які виникають під час підготовки студентів спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність». З’ясовано, що в освітній практиці існує досить багато невирішених проблем, які потрібно доопрацьовувати та вдосконалювати для успішної реалізації ефективного навчання студентів-документознавців.

Посилання

1. Бордюк В.М. Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку майбутнього документознавця /В.М. Бордюк // Нова педагогічна думка. – 2013. –
№ 2. – С. 35–39.
2. Варенко В.М. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх документознавців на прикладі дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» /
В.М. Варенко // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 10. – С. 28–30.
3. Гайсинюк Н.А. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства : автореф. дис. … канд. пед. наук / Н.А. Гайсинюк. – К., 2003. – 23 с.
4. Малик Г.М. Застосування методу моделювання у реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця /
Г.М. Малик // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 70–85.
5. Матвієнко О.В. «Електронний документообіг»: навчальний курс у системі професійної підготовки документознавців / О.В. Матвієнко // Вісник книжкової
палати. – 2007. – № 10. – С. 30–32.
6. Палеха Ю.І. Підготовка документознавців-інформаційних аналітиків – нагальна потреба інформаційного суспільства / Ю.І. Палеха // Студії з архівної справи та документознавства. – 2007. – Т. 15. – С. 108–111.
7. Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України від 9 лютого 2006 р. № 3421CIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=75%2F98C%E2%F0
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
88-91
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ