ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ

  • М.І. Кляп
Ключові слова: діти з порушеннями психофізичного розвитку, інклюзивна освіта, психолого-педагогічний супровід, батьки дітей з особливими освітніми потребами

Анотація

У статті розглянуто окремі питання організації психолого-педагогічного супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх школах. Підкреслено важливість участі батьків таких дітей у процесах навчання, виховання та корекції розвитку дитини. Показано, яким чином
батьки можуть долучатися до процесу здійснення навчально-корекційної роботи зі своєю дитиною. Також висвітлено необхідність формування міцного і згуртованого колективу класу, налагодження рівноправних та дружніх стосунків між здоровими учнями та їх однокласниками, що мають психофізичні
порушення та потребують корекції.

Посилання

1. Основи інклюзивної освіти : [навчально-методичний посібник] / за заг. ред. А.А. Колупаєвої. – К. : А.С.К., 2012. – 308 с.
2. Миронова С.П. Педагогіка інклюзивної освіти : [навчально-методичний посібник] / С.П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 164 с.
3. Калініченко І.О. Психолого-педагогічний супровід батьків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://konferenciya2015.jimdo.com/ головна/калініченко-і-о-психолого-педагогічний-супровід-батьків-дітей-з-особливими-освітніми-потребами-в-умовах-інклюзивного-навчання/
4. Ремпель Ж. Психолого-педагогічні аспекти процесу введення учня з особливими потребами в дитячий шкільний колектив / Ж. Ремпель. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Ppps_2014_51_25.pdf
5. Барсукова Л.М. Інклюзивна освіта як процес «з багатьма невідомими» / Л.М. Барсукова, С.М. Харитонова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teacher.ed-sp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=220:-l-r-&catid=1:2011-09-13-21-50-27<emid=2
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
125-129
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА