ДОСВІД ДІАГНОСТУВАННЯ КЛІПОВОГО МИСЛЕННЯ

  • М.Б. Літвінова
Ключові слова: «кліпове сприйняття, мислення, свідомість», розробка тесту, діагностика, нові методи навчання

Анотація

Відсутність фахової діагностики не дозволяє з’ясувати вплив кліпового мислення на успішність опа- нування студентами навчального матеріалу та розробити адаптивні до цього мислення освітні техно- логії. Тому в роботі здійснено розробку тесту для діагностування наявності кліпового мислення в осіб підліткового віку. Одержані результати дозволяють стверджувати про дієвість розробленої методики та рекомендувати її для використання у практичній психології та педагогіці.

Посилання

1. Бахтіна Г.П. Математика як «щеплення» проти «кліповості» інформації та «колажу» сучасного мислення / Г.П. Бахтіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Луганськ : Вид-во Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Альма-матер. – 2010. – № 1(188), січень. – С. 144−155.
2. Чиркова Т.И. Проблема преодоления клипового сознания молодежи в профессиональной подготовке психологов на уровне бакалаврата / Т.И. Чиркова // Психологическая наука и образование psyedu.ru. – 2016. – Т. 8.– №1. С. 45-61. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psyedu.ru/journal/2016/
1/Chirkova.phtml
3. Семеновских Т.В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузовской среде / Т.В. Семеновских // Науковедение – 2014. – Вып. 5 (24),
сентябрь-октябрь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://naukovedenie.ru
4. Ромашина Е.Ю. Развитие мышления подростков в условиях современного информационного пространства: пилотное исследование / Е.Ю. Ромашина, И.И. Тетерин // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: http://www.science-education.ru/
116-12749
5. Литвинова М.Б. Работа с клиповым мышлением студентов в образовательном пространстве Украины / М.Б. Литвинова, А.Д. Штанько, Ю.Г. Тендитный //
Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. LXXIV. – C. 136-140.
6. Мурашова К. Кого боятся подростки [Электронний ресурс]. – Режим доступа : https://snob.ru/selected/ entry/45522
7. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2000. – 350 с.
8. Ким В.С. Тестирование учебных достижений: [монография] / В.С. Ким. – Уссурийск : Издательство УГПИ, 2007. – 214 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
140-145
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ