МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО НАВКОЛИШНІЙ СВІТ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  • О.С. Хайдарова
Ключові слова: помірна розумова відсталість, інтелектуальні порушення, молодші школярі, формування уявлень про навколишній світ

Анотація

У статті розглянуто методику вивчення стану сформованості уявлень про навколишній світ у молодших школярів із легкою та помірною розумовою відсталістю.

Посилання

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах : [навч. посіб.] / Т.М. Байбара. – К. : Веселка, 2008. – 334 с.
2. Блеч Г.О. Формування уявлень про навколишнє середовище/ Г.О.Блеч // Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології / за ред. Т.В. Сак. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 8. – С. 49–54.
3. Малюхова Н.І. Особливості уявлень про неживу природу у слабозорих учнів із інтелектуальною недостатністю : дис. … канд. пед. наук / Н.І. Малюхова. –
К., 1999.
4. Мякушко О.І. Психологічний супровід корекційно-реабілітаційного навчання дітей шкільного віку з помірною розумовою відсталістю / О.І. Мякушко. –
К. : Пед. думка, 2012. – С. 4–13, 122–123.
5. Рахуба Н.О. Особливості формування уявлень про неживу природу у дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором : дис. … канд. пед. наук /
Н.О. Рахуба. – К., 2015. – 202 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
170-175
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ