Поточний номер

№ 106 (2024): Збірник наукових праць "Педагогічні науки"
Опубліковано: 2024-06-26
Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» – це науково-практичний журнал педагогічного напряму, заснований у 2003 році.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23957-13797 ПР від 26 квітня 2019 р.

Centre International de l'ISSN: Print 2413-1865, Online 2663-2772.

Періодичність: 4 рази на рік.

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» є фаховим виданням (категорія "Б") на підставі Наказу МОН України № 886 від 02.07.2020 року (додаток № 4) з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Збірник розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Збірник наукових праць «Педагогічні науки»

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюються до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

У журналі висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та педагогічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з педагогічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих педагогічних питань.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам надрукувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки на науковців, але й на практиків, які знайдуть в ньому чимало корисного для своєї діяльності.

З повагою,

Головний редактор,

доктор філософії з педагогічних наук, професор, 

Херсонський державний університет

Л.А. Пермінова